Tag: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

July 4, 2022 By Sophie Brooks 0

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดที่ความคุ้มราคา เอาไปใช้ผลดีต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความระลึกถึงรูปแบบใหม่ที่ หรีดในวัด ภูมิใจเสนอ เป็นการวางแบบโดยการนำข้าวของเครื่องใช้อย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้เบื้องต้นในชีวิตทุกคนมาดัดแปลงและปรับปรุงให้เกิดผลดีสูงสุดในหลายด้าน ทั้งยังในด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากการใช้พวงหรีดที่สลายตัวยาก และด้านคุณภาพชีวิต เนื่องจากเมื่อสำเร็จพิธีสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด คนที่ขาด หรือคนที่อยากต่อได้ด้วยเหมือนกัน พวงหรีดช้อนของเรา มีให้ทุกท่านเลือกถึง 8 ต้นแบบ แต่ละแบบถูกประดับโดยการใช้ช้อนกลางสแตนเลสอย่างยอดเยี่ยม จำนวน 40 คัน สวย นำสมัย เป็นผู้แทนแสดงความระลึกถึงผู้วายชนม์ได้อย่างสมเกียรติทีเดียว