Tag: พวงหรีดจักรยาน

พวงหรีดจักรยาน

June 24, 2022 By Sophie Brooks 0

พวงหรีดจักรยาน พวงหรีดจักรยานเป็นหรีดสไตล์ใหม่ที่มากับคุณประโยชน์ที่นอกเหนือจาการแสดงความอาลัยแบบเดิมๆและยังใช้ประโยชน์งานเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการยกฐานะการร่วมแสดงอารมณ์ที่มีคุณค่าทางจิตใจ การเลือกใช้พวงหรีดจักรยานในยุคนี้ สำหรับเพื่อการเลือกใช้พวงหรีดจักรยานในปัจจุบันเป็นที่นิยมเยอะขึ้นเรื่อยๆ จากเดิมที่เคยเป็นผ้าขนหนู , ผ้าที่มีไว้ห่ม และโดยเฉพาะการเลือกใช้พวงหรีดดอกไม้สดที่มีความงามแต่ว่าเป็นหรีดที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้นานและการนำไปสร้างคุณประโยชน์เพื่อสร้างบุญกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว เนื่องจากเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งความงามพวกนั้นก็จะเหี่ยวเฉาลงไป จึงทำให้การเลือกหาข้าวของต่างๆเข้ามาจัดเป็นหรีดเพื่อง่ายต่อการสร้างบุญกุศลต่อไปได้ จากความคิดสร้างสรรที่นำมาใช้ด้วยการเลือกใช้รถจักรยานในการนำมาใช้เป็นการจัดหรีดช่วยยกฐานะการแสดงความรักและความอาลัยให้กับเจ้าของงานได้อย่างซาบซึ้งไม่ได้ต่างอะไรจากการส่งหรีดในต้นแบบอื่น และการดูแลง่าย ได้บุญหลายต่ออย่างที่นับค่ามิได้