Tag: พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

June 23, 2022 By Sophie Brooks 0

พวงหรีดงาว พวงหรีดงาวถ้าหากลูกค้าต้องการที่จะให้พวกเราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จังหวัดลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ ขอความกรุณาปรานีจ่ายเงินก่อน 15.00 น. ดังนี้จะต้องจ่ายเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาจัดส่ง ถ้าหากผิดข้อจำกัดข้างต้น ทางพวกเราบางทีก็อาจจะดำเนินงานจัดส่งในวันทำการถัดไปสำหรับเพื่อการโอนเงินเพื่อชำระค่าผลิตภัณฑ์ และบริการ ลูกค้าควรเป็นผู้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้ามี)ในกรณีที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด ขอความกรุณาปรานีแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของงานซึ่งสามารถติดต่อได้ ให้แก่พวกเราด้วย เพื่อทางพวกเราจะได้ตรวจทานทางและการันตีการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการปรับแก้เนื้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าจะต้องตรวจทานเนื้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อในกรณีที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ ขอความกรุณาปรานีให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับซึ่งสามารถติดต่อได้ พวกเราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการปรับแก้เนื้อความภายหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณีสำหรับเพื่อการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ถ้าหากสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตพื้นที่ไกลห่าง อาจจะมีค่ารถเพิ่มอีกสำหรับเพื่อการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจะต้องตรวจทานสถานที่จัดส่งให้แจ่มชัด ถ้าหากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางพวกเราจะปัดความรับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งหมด